Pôsobnosť Ministerstva školstva

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva je najvyšší orgán Slovenskej republiky v oblasti školstva, vedy, výskumu a športu. Všetky z týchto spomínaných oblastí sú zastrešované a finančne podporované zo zdrojov Ministerstva školstva a taktiež aj ich koordinovanie a kontrola ich činnosti patrí do právomoci ministerstva. Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre základné, stredné, vysoké a aj materské školy a tiež aj pre jednotlivé športové inštitúcie na Slovensku. Jeho úlohou je vydávať rozličné predpisy a povolenia, ktoré sú záväzné pre spomínané inštitúcie, ďalej je to schvaľovanie kníh a všetkých študijných materiálov, ktoré sú určené pre vzdelávanie žiakov.

Medzi ďalšie jeho úlohy patrí napríklad kritéria pre akreditáciu rôznych študijných projektov, vedie register všetkých detí, žiakov a poslucháčov na jednotlivých školách, ktoré sú pod štátnou správou, prostredníctvom štátnej školskej inšpekcie dohliada na adekvátne vzdelávacie postupy a plnenie nariadení, ktoré sú uložené školám na základe vyhlásení Ministerstva.

V súčasnej dobe je vedúcou osobou tohto rezortu pán Eugen Jurzyca, ktorý túto funkciu zastáva od roku 2010. Hlavné sídlo ministerstva je v Bratislave a v každom krajskom meste má svoju pobočku v podobe jednotlivých Krajských školských úradov. V športovej oblasti sú pôsobia pod záštitou ministerstva dve inštitúcie , ktoré majú na starosti starostlivosť o rozvoj športu na Slovensku. Prvou z nich je Národné športové centrum, ktoré dbá o všeobecnú starostlivosť vo viacerých oblastiach športu, a druhou je Antidopingová agentúra SR.

Mohlo by vás zaujímať:


This entry was posted in Ministerstvo školstva and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.